ทอล์ค / ข่าวสาร

มุมพูดคุย

หน้าทอล์ค เป็นหน้าในส่วนพูดคุยของ "G Fadz Shop" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งข่าวสาร อัพเดทข้อมูลของทางร้าน รวมถึงบอกกล่าวเล่าเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝาก บางเรื่องอาจจะเป็นประโยชน์ บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนยังไม่ทราบ หรือบางเรื่องก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระนัก มุมนี้จะเป็นมุมสบายๆ เป็นส่วนที่มีเรื่องราวและความหลากหลายที่นอกเหนือจากส่วนของร้านค้า มาฝากให้กับลูกค้าของ G Fadz Shop ถ้าหากมีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ ตกหล่นไป กดเพื่อแนะนำทางร้านได้ ที่นี่ ส่วนข้อมูลของข่าวสาร กิจกรรม หรือเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ ทางร้านจะค่อยๆทยอยนำมาลงนะคะ