ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า

ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า หรือดูหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถนำเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนยืนยันการสั่งซื้อสินค้ามากรอกลงในแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบหมายเลขคำสั่งซื้อ ตรวจดูสถานะการสั่งซื้อสินค้า และ ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ที่ได้ทำการสั่งซื้อเอาไว้ได้ที่แบบฟอร์มนี้


ข้อมูลรายการของสินค้าที่ทำการสั่งซื้อเข้ามา ถ้าไม่มีการชำระเงิน / โอนเงิน รายการสั่งซื้อจะถูกเก็บเอาไว้ 3 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อเข้ามา


หากพ้นกำหนดเลยระยะเวลา 3 วันไปแล้ว ถ้าไม่มีการชำระเงิน / โอนเงิน ข้อมูลจะถูกลบอัตโนมัติโดยระบบ หากยังต้องการสินค้า ต้องทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่

การจัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะได้ว่าพัสดุถูกจัดส่งหรือยัง และถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งอะไร และสามารถดูหมายเลขติดตามสถานะพัสดุ (Tracking Number) หลังทางร้านจัดส่งได้จากหน้าแบบฟอร์มนี้


สำหรับข้อมูลที่ถูกยืนยันการชำระเงิน / โอนเงิน แล้ว จะสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 1 เดือน


แบบฟอร์ม ติดต่อสอบถาม

*** กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ที่ลูกค้าระบุไว้ในขั้นตอนยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่แบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อตรวจสอบสถานะของรายการสั่งซื้อสินค้า

ตัวอักษรที่คุณเห็นคืออะไร ? กดที่นี่ถ้าไม่สามารถอ่านได้?